24 de set. de 2022

Poezii de Mihai Eminescu

LA STEAUA ...

L a steaua care-a rãsãrit

1-o cale-atât de lungã,

Cã mü de ani i-au trebuit

Luminii sã ne-ajungà.

Poate de mult s'a stins in drum

In depàrtãri albastre,

lar raza ei abiâ acum

Luci vederii noastre.

lcoana stelei ce-a murit

Incet pe cer se sue ;

Erà pe când nu s'a zàrit,

Azi o vedem ti nu e.

T ot asdel când al nostru dor

Pieri in noapte-adâncã,

Lumina stinsului amor

Ne urmàreste incà. 


***


SOMNOROASE PÃSÃRELE

S omnoroase pãsãrele

Pe la cuiburi se adunã,

Se ascund in rãmurele -

Noapte buni!

Doar isvoarele suspinã,

Pe când codrul negru tace,

Dorm fi fiorile 'n grãdinã -

Dormi in pace!

Trece lebãdã pe ape

lntre trestii sã se culce

Fie-Ji ingerii aproape,

Somnul dulce!

Peste-a nopJij feerie

Se ridicã mândra I uni ;

Totu-i vis ~ armonie

Noapte bunã ! 


***


CE E AMORUL

G e amorul? E ~ lung

Prilej pentru durere,

Cãci mü de lacrimi nu-i ajung

$i tot mai multe cere.

De-un semn in treacãt dela ea

El sufletul ti-1 leagã,

lncât sã n'o mai po~ uità

Vieaça ta intreagã.

Dar inca de te-a~teaptã 'n prag,

In umbrã de unghere,

De se 'ntâlne~te drag cu drag

Cum inima ta cere,

Díspar ~i ceruri ~i pãmânt

$i pieptul tãu se bate,

$i totu-atâmã de-un cuvânt

$optit pe jumãtate. 

Te urmãre§te sãptãmâni

Un pas fãcut a Iene

O dulce strângere de mâ~

Un tremtirat de gene;

Te urmãresc luminãtori

Ca soarele §i luna

~i peste zi de-atâtea ori

~i noaptea totdeauna.

Cãci scris a fost ca via fa ta

De doru-i sã nu 'ncapã,

Cãci te·a cuprins asemenea

Lianelor din apã. 


***

Mihai Eminescu (1850-1889), 

Mihail Eminescu (15 ianuarie 1850, Botoşani – 15 iunie 1889, Bucureşti) a fost cel mai important şi cunoscut poet din literatura română. Este poetul național al României și al Republicii Moldova.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Comente: